KAUBA TAGASTAMISE ÜLDTINGIMUSED ÄRIKLIENTIDELE

 1. Kauba tagastus toimub korrektselt täidetud tagastustaotluse alusel. Tagastustaotluse esitamiseks peab kindlasti ostjal olema tagastatava kauba arve number.
 2. Kaup tuleb tagastada koos täidetud tagastustaotlusega aadressile Häälinurme 1, Peetri.
 3. Puudulikult täidetud tagastustaotlusega kaup ei kuulu müüja poolt hüvitamisele.
 4. Kui ostja tagastab kaubad 14 päeva jooksul alates kauba arve kuupäevast, siis tagastab müüja ostjale 100% kaupade maksumusest (ostuhinnast).
 5. Kui ostja tagastab kaubad 15-30 päeva jooksul alates kauba arve kuupäevast, siis tagastab müüja ostjale 75% kaupade maksumusest (ostuhinnast).
 6. Kui ostja tagastab kaubad 31-61 päeva jooksul alates kaupade arve kuupäevast, siis tagastab müüja ostjale mitte rohkem kui 50% kaupade maksumusest (ostuhinnast).
 7. Kaupade eest, mille kauba arvest on möödunud rohkem kui 61 päeva, raha ei tagastata.
 8. Kaupade tagastamine pole võimalik, kui:
  • Tagastatav kaup ei ole originaalpakendis.
  • Tagastatava kauba pakend on rikutud ja selle kaubanduslik välimus ei ole täielikult säilinud. Pakendile on kirjutatud või lisatud kleebiseid.
  • Kaupa on paigaldatud või kasutatud.
  • Kaup ei ole enam komplektne või kaupa paigalduseks vajalike pisitarvikute pakendid on avatud.
 9. Müüja jätab endale õiguse ostja poolt valesti tellitud kaupa mitte tagasi võtta.
 10. Tingimustele vastav kaup hüvitatakse ostjale 14 päeva jooksul kauba müüjale tagastamise kuupäevast.
 11. Hüvitamine on tagastamise üldtingimuste tähenduses müüja poolt kliendile tagastatavate kaupade krediteerimine (mille kohta väljastatakse kreeditarve), mille summa jääb ostjale müüja juures ettemaksuna.

Goods return